Τετάρτη, 4 Μαΐου 2011

Ένα κύκλωμα με λαμπτήρες.

Οι λαμπτήρες του κυκλώματος έχουν στοιχεία κανονικής λειτουργίας (20V,40W)  και λειτουργούν κανονικά. Δίνονται ακόμη R=4Ω και η πηγή έχει ΗΕΔ Ε=40V.
i) Να βρεθεί η εσωτερική αντίσταση της πηγής.
ii) Τι ποσοστό της παρεχόμενης από τη πηγή ενέργειας, μεταφέρεται στον λαμπτήρα Λ1;
iii) Ξεβιδώνουμε τον λαμπτήρα Λ2 από τη βάση του. Τότε:
α)  Η συνολική αντίσταση του κυκλώματος μειώνεται.
β)  Η τάση στα άκρα του λαμπτήρα Λ1 παραμένει σταθερή και ίση με 20V.
γ)  Ο λαμπτήρας Λ1 κινδυνεύει να καεί.
δ)  Η ισχύς της πηγής αυξάνεται.
Χαρακτηρίστε σαν σωστές ή λανθασμένες τις παραπάνω προτάσεις.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου