Πέμπτη, 25 Ιανουαρίου 2018

Μέγιστη και ελάχιστη πίεση

Κυλινδρικό δοχείο, με τον άξονά του κατακόρυφο, κλείνεται αεροστεγώς στο πάνω μέρος του με
έμβολο διατομής Α=20cm2 και βάρους w=20Ν. Το δοχείο περιέχει ιδανικό αέριο. Αναποδογυρίζουμε το δοχείο με τη βάση του να είναι στραμμένη προς τα πάνω και το έμβολο ισορροπεί. Αν αρχικά η πίεση του αερίου είναι P0 =0,8·105Pa, η θερμοκρασία του Τ0=300Κ και η ποσότητα του n0=1mol τότε:
i) Να αποδείξετε ότι μεταξύ των τοιχωμάτων του εμβόλου και του δοχείου υπάρχει τριβή και να την προσδιορίσετε.
ii) Να βρείτε ποια θα έπρεπε να είναι η πίεση του αερίου ώστε το έμβολο να ισορροπεί στην ίδια θέση χωρίς την παρουσία τριβής.
iii) Αν η μέγιστη τιμή της τριβής που αναπτύσσεται μεταξύ των τοιχωμάτων του εμβόλου και του δοχείου είναι Τmax=40N προσδιορίστε...
Συνέχεια...

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου