Σάββατο, 4 Μαρτίου 2017

Διαγωνίσματα στο ηλεκτρικό ρεύμα 2016 – 2017

Τάξη Β Λυκείου
Μάθημα Φυσική γενικής παιδείας
Διαγώνισμα επανάληψης στο ηλεκτρικό ρεύμα.
 Ομάδα Α

Στη συνδεσμολογία του σχήματος βλέπουμε τρεις αντιστάτες R1, R2, και R3 συνδεδεμένους με ιδανική πηγής τάσης V. Το κύκλωμα δαπανά μεγαλύτερη ισχύ όταν:
α. Οι διακόπτες δ1 και δ2 είναι α­νοιχτοί.
β. Ο διακόπτης δ1 είναι ανοιχτός και ο δ2 κλειστός.
γ. Ο διακόπτης δ1 είναι κλειστός και ο δ2 ανοιχτός.
δ. Οι διακόπτες δ1 και δ2 είναι κλειστοί.


Δύο διαγωνίσματα στο 2ο κεφάλαιο της φυσικής γενικής παιδείας.
Η ύλη του πρώτου είναι από συνδεσμολγία αντιστατών μέχρι τέλος κεφαλαίου, ενώ στο δεύτερο είναι από την συνδεσμολογία αντιστατών μέχρι ενέργεια και ισχύς του ηλεκτρικού ρεύματος.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου