Τετάρτη, 14 Σεπτεμβρίου 2016

Δύο για να αρχίσουμε.

A. Τρία σημειακά φορτία q1 = 2 μC, q2 = –1 μC και q3 = –4 μC, είναι τοποθετημένα στα συνευθειακά σημεία Α, Β, Γ, με (ΑΒ) = 0,1 m και (ΒΓ) = 0,3 m. Να βρείτε: 
α. την συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q2 από τα άλλα δύο
β. την συνολική δύναμη που δέχεται το φορτίο q3 από τα άλλα δύο
Δίνεται k = 9∙109 Nm2/C2.
  

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου