Τρίτη, 26 Μαΐου 2015

ΚΑΤΑΝΟΩΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΡΙΝΟΝΤΑΣ ΕΝΑ ΗΛΕΚΤΡΟΣΤΑΤΙΚΟ ΠΕΔΙΟ


Δύο ακίνητα σημειακά φορτία +Q1 και Q2 = -16 μC βρίσκονται ακλόνητα τοποθετημένα στα σημεία Α και Β μιας ευθείας (ε) απέχοντας απόσταση d. Δύο σημεία Γ και Δ βρίσκονται πάνω στην ευθεία, εκατέρωθεν του σημείου Α απέχοντας απόσταση d/3 το καθένα από το σημείο Α (AΓ = ΑΔ = d/3).

α. Για ποιες τιμές του φορτίου Q1 η ένταση του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο Γ έχει κατεύθυνση προς το φορτίο Q2;

β. Στο σημείο Δ τοποθετείται φορτίο +q. Για ποιες τιμές του φορτίου Q1 το έργο της δύναμης του πεδίου για τη μετακίνηση του φορτίου από το Δ προς το άπειρο είναι παραγόμενο;

γ. Αντικαθιστούμε το φορτίο +Q1 με φορτίο Q3 = -1 μC και τοποθετούμε το φορτίο +q σε σημείο του ευθύγραμμου τμήματος ΑΒ. Αν ΑΒ = 10 cm, σε ποιες  αποστάσεις από το φορτίο Q1 πρέπει να μπει το φορτίο +q έτσι ώστε αν αφεθεί ελεύθερο να μετακινηθεί προς το φορτίο Q3;
Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου