Πέμπτη, 26 Μαρτίου 2015

Κρούση και συμπίεση αερίουΚυλινδρικό δοχείο με θερμικά μονωμένα τοιχώματα είναι κλεισμένο
αεροστεγώς με θερμομονωτικό έμβολο μάζας M = 1,9 kg, που μπορεί να κινείται χωρίς τριβές μέσα σ’ αυτό.
Το δοχείο είναι ακλόνητο με τον άξονά του οριζόντιο και περιέχει αέριο όγκου Vο = 0,8 L σε θερμοκρασία Το και πίεση Pο = 105 N/m², με το έμβολο να βρίσκεται σε ισορροπία.
α) Αν γνωρίζετε ότι για το αέριο του δοχείου οι μονάδες της παράστασης PVγ στο S.I. είναι Nm5/2, να υπολογίσετε την τιμή του συντελεστή γ, καθώς και τις τιμές των Cp, Cv σε σχέση με τη σταθερά R, για το αέριο αυτό.
β) Βλήμα μάζας m = 0,1 kg κινείται οριζόντια στην προέκταση του άξονα του δοχείου και σφηνώνεται στο έμβολο, αναγκάζοντάς το να κινηθεί και να συμπιέσει το αέριο. Αν η μέγιστη θερμοκρασία του αερίου κατά τη διάρκεια της συμπίεσης είναι διπλάσια από την αρχική, να βρεθεί η ταχύτητα υο του βλήματος μια στιγμή πριν σφηνωθεί στο έμβολο. (Θεωρήστε τις μεταβολές αερίων αντιστρεπτές.)

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου