Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου 2015

Κινήσεις φορτισμένων σωματιδίων σε ηλεκτροστατικό πεδίο

Ένα σωματίδιο μάζας m και θετικού φορτίου q επι­ταχύνεται από την ηρεμία μέσω μιας διαφοράς δυναμικού V1 = 2·103 V και στη συνέχεια εισέρχεται στο ομογενές ηλεκτρικό πεδίο που δημιουργούν ανάμεσα τους δύο παράλ­ληλες και οριζόντιες μεταλλικές πλάκες, με ταχύτητα υ0 κάθετη στις δυναμικές γραμμές του πεδίου. Το μέτρο της έντασης του ηλεκτρικού πεδίου είναι E = 104 N/C. Η κατακόρυφη απόκλιση του σωματιδίου από την αρχική του θέση, κατά την έξοδο του από το πεδίο, είναι y1 = 20 cm. Μετά την έξοδο του από το πεδίο, το σωματίδιο πέφτει σε επίπεδη επιφάνεια, η οποία είναι κάθετη στη διεύθυνση της ταχύτητας υ0  του σωματιδίου και απέχει από τα πλησιέστερα άκρα των δύο πλακών απόσταση d = 50 cm. Να υπολογίσετε:

α. το μέτρο της ταχύτητας υ0.

β. το μήκος L των πλακών.

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου