Κυριακή, 1 Δεκεμβρίου 2013

Το ευθύγραμμο τμήμα που παριστάνει μια μεταβολή σε διάγραμμα p-V, εφάπτεται σε αδιαβατική καμπύλη


Αντιστρεπτή μεταβολή ιδανικού αερίου παριστάνεται σε διάγραμμα πίεσης ( p) – όγκου (V) με το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ όπως φαίνεται στο σχήμα , με VA= 2Vo/3 ,  TA = 300K ,  VB = 5Vo/12       
Το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ εφάπτεται σ’ ένα σημείο Γ με μια αδιαβατική καμπύλη (ε) , με  
VΓ = 7Vο/12.
Δίδονται  po = 1,2 ·105 Ν/m2 ,  Vo = 12·10-3m3  και Cv = 5R/2.  
Α. Να υπολογίσετε:
i)  Τις πιέσεις pA , pB .
ii) Τις θερμοκρασίες ΤΒ , ΤΓ.
iii) Τα ποσά της θερμότητας QAΓ και  QΓΒ
iv) Την ενέργεια που ανταλλάσει το αέριο με το περιβάλλον του συνολικά υπό μορφή θερμότητας κατά τη μεταβολή ΑΒ
v) Την ενέργεια  που προσφέρεται στο αέριο μέσω έργου κατά την μεταβολή ΑΒ
Β.  Πως επαληθεύεται η αρχή διατήρησης της ενέργειας κατά την μεταβολή ΑΒ;
Γ.  Ποια είναι η φυσική σημασία του γεγονότος ότι το ευθύγραμμο τμήμα ΑΒ εφάπτεται στο σημείο Γ με μια αδιαβατική καμπύλη;


1 σχόλιο:

  1. Στο πρώτο ερώτημα γιατί ισχύει στο πρώτο κλάσμα το Pa=(V0-Va)?

    ΑπάντησηΔιαγραφή