Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου 2013

Τρεις ασκήσεις Οριζόντιας βολής

Τη χρονική στιγμή t=0 τα σημειακά αντικείμενα Α και Β εκτοξεύονται από ένα σημείο που απέχει  κατακόρυφη απόσταση h=80m από το έδαφος, με οριζόντιες ταχύτητες μέτρου υ1=10m/s και υ2=30m/s αντίστοιχα.

α) Να συγκρίνεται τους χρόνους πτώσης των δύο σωμάτων.
β) Να υπολογίσετε την μεταξύ τους απόσταση τη χρονική στιγμή t=2s.
γ) Να υπολογίσετε τη μέγιστη απόσταση που μπορούν να βρεθούν τα δύο σωματίδια μέχρι τη στιγμή που θα ακουμπήσουν  στο έδαφος.
Δίνεται g=10m/s2. Η αντίσταση του αέρα να θεωρηθεί αμελητέα.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου