Πέμπτη, 25 Οκτωβρίου 2012

Διαγώνισμα: Οριζόντια βολή και Κυκλική κίνηση. 2012-13


Από ένα σημείο σε ορισμένο ύψος, εκτοξεύονται οριζόντια δύο μικρές σφαίρες Α και Β, ενώ ταυτόχρονα μια τρίτη σφαίρα Γ αφήνεται ελεύθερη, χωρίς αρχική ταχύτητα, όπως στο σχήμα, όπου υΑΒ.
i)  Ποια σφαίρα θα φτάσει πρώτη στο έδαφος και γιατί;
ii)  Όταν οι τρεις σφαίρες φτάσουν στο έδαφος, για τις αποστάσεις μεταξύ των σφαιρών ισχύει:

         α) (ΑΓ)=(ΓΒ),           β) (ΑΓ) > (ΓΒ),               γ) (ΑΓ) < (ΓΒ)
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.
iii)  Με μεγαλύτερη ταχύτητα θα φτάσει στο έδαφος η σφαίρα:
α) η Α,          β) η Β           γ) η Γ.
Να δικαιολογήσετε την επιλογή σας.

Δείτε όλο το διαγώνισμα σε pdf και σε Word.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου