Τετάρτη, 13 Ιουνίου 2012

Αυτεπαγωγή σε παράλληλη σύνδεση.


Ο διακόπτης στο διπλανό κύκλωμα, όπου R1=R2=R, είναι ανοικτός, ενώ η πηγή έχει ΗΕΔ ίση με Ε με αμελητέα εσωτερική αντίσταση. Σε μια στιγμή κλείνουμε το διακόπτη δ.
i)  Αμέσως μετά το κλείσιμο του διακόπτη η ένδειξη του αμπερομέτρου είναι
α) Ιο=0,       β) Ιο=Ε/2R,     γ) Ιο=Ε/R
ii)  Η ΗΕΔ από αυτεπαγωγή, η οποία θα εμφανιστεί στο πηνίο με το κλείσιμο του διακόπτη είναι ίση με:
α) Εαυτ=0,    β) Εαυτ= ½ Ε , γ) Εαυτ=Ε.
iii)  Η ένδειξη του αμπερομέτρου σταθεροποιείται στην τιμή:
α)  Ι=Ε/R,      β) Ι=2Ε/R,      γ) Ι=Ε/2R

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου