Τρίτη, 18 Αυγούστου 2009

Κίνηση φορτισμένου σωματιδίου σε ομογενές μαγνητικό πεδίο.

H τομή ενός ομογενούς μαγνητικού πεδίου είναι τετράγωνο ΑΓΔΕ πλευράς α=4cm. Ένα φορτισμένο σωματίδιο με ειδικό φορτίο q/m =107C/kg εισέρχεται με ταχύτητα υ=2·105m/s υπό γωνία θ =30° ως προς την πλευρά ΑΓ και εξέρχεται από την πλευρά ΔΕ, κάθετα προς αυτήν, όπως στο σχήμα.

α) Να σχεδιάστε την ένταση του μαγνητικού πεδίου.
β) Να υπολογιστεί η ακτίνα της κυκλικής τροχιάς.
γ) Ποιο είναι το μέτρο της έντασης του πεδίου;
δ) Πόσο χρόνο διαρκεί η κίνηση του σωματιδίου μέσα στο πεδίο;

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου