Παρασκευή, 25 Φεβρουαρίου 2011

Κίνηση σε ανομοιογενές και ομογενές ηλεκτρικό πεδίο

Σημειακό φορτίο q = - 10-8C και μάζας m = 10-6 Kg , αφήνεται ελεύθερο στη θέση Δ, σε απόσταση d = 2m από ακλόνητο σημειακό φορτίο Q = - 4·10-8C, που έχει τοποθετηθεί στη θέση Γ. Το φορτίο Q βρίσκεται σε πολύ μεγάλη απόσταση από τον οπλισμό Α ενός πυκνωτή όπως φαίνεται στο παρακάτω σχήμα, στον οποίο έχει δημιουργηθεί ομογενές ηλεκτρικό πεδίο (Ο.Η.Π.) έντασης μέτρου Ε = 30 N/C, μεταξύ των οπλισμών του Α και Β. Το φορτίο q εισέρχεται από ένα σημείο Ο στον πυκνωτή και μόλις που φτάνει στον οπλισμό Β.
i.Να σχεδιάσετε τις δυναμικές γραμμές του Ο.Η.Πεδίου.
ii.
Να βρείτε την τάση V μεταξύ των οπλισμών του πυκωτή.
iii.
Να υπολογίσετε ...............................................

Η συνέχεια από ΕΔΩ

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου