Τρίτη, 26 Απριλίου 2016

Ίδιο ύψος … διαφορετικός χρόνος βολής … ίδιο βεληνεκές!

Σημειακό σώμα Σ1 μάζας m1 = 2 kg κινείται με ταχύτητα υ1 = 10 m/s πάνω σε λεία πλατφόρμα ΚΛ μήκους L = 6 m, που απέχει απόσταση h από το έδαφος. Σε σ
ημείο Ρ (ΚΡ = 4 m) υπάρχει ακίνητο σημειακό σώμα Σ2 μάζας m2 = 6 kg. Τα δύο σώματα συγκρούονται τη χρονική στιγμή t = 0 (η κρούση διαρκεί αμελητέο χρόνο) και αμέσως μετά την κρούση αποκτούν αντίθετες ταχύτητες και φτάνοντας στα δύο άκρα της πλατφόρμας εκτελούν οριζόντια βολή.


Η εκφώνηση και η λύση ΕΔΩ

Πέμπτη, 7 Απριλίου 2016

Μια φορτισμένη σφαίρα σε τεταρτοκύκλιο.

Από την κορυφή Α ενός λείου κατακόρυφου τεταρτοκυκλίου, ακτίνας R=1,25m αφήνεται να κινηθεί μια μικρή σφαίρα μάζας m=10g η οποία φέρει φορτίου q1=12,5μC. Στο κέντρο Ο του τεταρτοκυκλίου έχει στερεωθεί ένα μικρό σώμα με φορτίο q2=4/3μC.
i)  Να υπολογισθεί η δύναμη που δέχεται η σφαίρα από το τεταρτοκύκλιο στην θέση Α.
ii)  Πόσο είναι το έργο της δύναμης Coulomb κατά την κίνηση της σφαίρας από την κορυφή Α, στη βάση Β του τεταρτοκυκλίου;
iii) Να υπολογίσετε την ταχύτητα υ1 της σφαίρας τη θέση Β.
iv) Πόση δύναμη δέχεται η σφαίρα από το τεταρτοκύκλιο στη θέση Β, ελάχιστα πριν περάσει στο λείο οριζόντιο επίπεδο;
v) Να βρεθεί η μέγιστη ταχύτητα υ της σφαίρας κατά την κίνησή της στο οριζόντιο επίπεδο.
Δίνεται k=9∙109Ν∙m2/C2 και g=10m/s2.
ή