Πέμπτη, 30 Αυγούστου 2012

Ταχύτητες μορίων και θερμοκρασία-πίεση.

Σε ένα δοχείο υπάρχουν Ν μόρια, ενός ιδανικού αερίου, με κάποιες τυχαίες ταχύτητες. Αν διπλασιαστούν (με κάποιο τρόπο) οι ταχύτητες όλων των μορίων, τι από τα παρακάτω θα συμβεί;
i)    Θα διπλασιαστεί και η ενεργός ταχύτητα των μορίων.
ii)   Θα τετραπλασιαστεί η μέση κινητική ενέργεια (λόγω μεταφορικής κίνησης) των μορίων του.
iii)  Θα διπλασιαστεί και η απόλυτη θερμοκρασία του αερίου.
iv)  Θα τετραπλασιαστεί η πίεση του αερίου.
......Να δικαιολογήστε τις απαντήσεις σας.
Απάντηση: