Τετάρτη, 21 Δεκεμβρίου 2016

Τεστ στα αέρια.

Στο σχήμα  απεικονίζεται ένα κυλινδρικό δοχείο κλειστό ,που περιέχει ίσες ποσότητες αερίων Ηλίου (He) στους χώρους (1) και (2), σε θερμοκρασία 127οC, με τα έμβολα βάρους W=20Nτο καθένανα ισορροπούν χωρίς τριβές, και το ύψος της στήλης (1) του αερίου να είναι h1=0,12m και το ύψος της στήλης (2) να είναι h2.  Το εμβαδό διατομής είναι...

ΤΕΣΤ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΤΙΚΗ ΘΕΩΡΙΑ ΤΩΝ ΑΕΡΙΩΝ 2

Τετάρτη, 14 Δεκεμβρίου 2016

Η χαμένη αντίσταση

Το διπλανό κύκλωμα περιλαμβάνει μία πηγή συνεχούς τάσης, ιδανικό αμπερόμετρο και τους αντιστάτες R1 = 7 Ω, R2 = 4 Ω και R3.
Αρχικά ο διακόπτης δ είναι ανοιχτός και το αμπερόμετρο μετρά ρεύμα I1. Κλείνουμε τον διακόπτη και το αμπερόμετρο μετρά ρεύμα έντασης Ι2 που διαφέρει από την προηγούμενη ένδειξη κατά 10%.
Η τιμή της αντίστασης, του αντιστάτη R3 είναι:
α. 12 Ω                        β. 4 Ω                          γ. 10 Ω