Τρίτη, 19 Μαρτίου 2019

Διαγώνισμα στο Ηλεκτρικό ρεύμα 2019

 

Στο διπλανό κύκλωμα οι αντιστάσεις των αντιστατών είναι: R1 = 10 Ω , R2 = 6 Ω , R3 = 6 Ω , R4 = 3 Ω και η πηγή με ηλεκτρεγερτική δύναμη E, έχει εσωτερική αντίσταση r. Οι αγωγοί σύνδεσης έχουν αμελητέα αντίσταση. Αρχικά ο διακόπτης είναι ανοικτός. Να υπολογίσετε: 
Γ1. Το λόγο των ισχύων P3/P4 που δαπανούν οι αντιστάτες R3 και R4 αντίστοιχα.
Γ2. Την ΗΕΔ της πηγής και την εσωτερική της αντίσταση r.
 Γ3. Τις εντάσεις των ηλεκτρικών ρευμάτων Ι και Ι3, Ι4 που διαρρέουν τους αντιστάτες R3 και R4 αντίστοιχα.  
Γ4. Το ποσοστό μεταβολής της ισχύος που δαπανά ο αντιστάτης R2, αν κλείσουμε τον διακόπτη δ.

Η συνέχεια εδώ.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου