Κυριακή 19 Μαΐου 2024

Μεταβλητή δύναμη και ορμή

 

Ένα σώμα Α μάζας m= 2kg βρίσκεται ακίνητο σε λείο οριζόντιο επίπεδο. Σε μια στιγμή δέχεται την επίδραση μεταβλητής οριζόντιας δύναμης F, το μέτρο της οποίας μεταβάλλεται, όπως στο διάγραμμα, ενώ η προς τα δεξιά κατεύθυνση θεωρείται θετική.

i) Ποιος ο ρυθμός μεταβολής της ορμής και ποια η ορμή του σώματος, τη στιγμή t1=1s.

ii) Ποια η μεταβολή της ορμής από τη στιγμή t1, μέχρι τη στιγμή t2=2s;

iii) Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος τη στιγμή t3=4s, καθώς και το συνολικό έργο της δύναμης F.

iv) Τη στιγμή t3, όπου μηδενίζεται η ασκούμενη δύναμη F, το σώμα Α συγκρούεται πλαστικά με ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας Μ=3kg το οποίο κινείται, στην ίδια ευθεία, με αντίθετη κατεύθυνση και με ταχύτητα uΒ=8m/s. Να υπολογιστεί η μεταβολή της ορμής του σώματος Α, η οποία οφείλεται στην κρούση.

Απάντηση:

ή

Δεν υπάρχουν σχόλια:

Δημοσίευση σχολίου